Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2017-06-12 15:46:24

Открит е обществен достъп до заданието на Общия устройствен план на община Свищов

В сайта на община Свищов, раздел „Общинска документация“, подраздел „Документи по УТРЕ“ – „Заповеди за ПУП“ е публикувано обявление с изх. № 08-00-624/12.06.2017 г. относно открит обществен достъп до документацията за общественото обсъждане на Заданието за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за Екологична оценка на общия устройствен план на Община Свищов.
Документите са на разположение на обществеността в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден от 08,30 ч. до 17,00 ч., в периода от 12.06.2017 г. до 12.07.2017 г., в сградата на общината, ул. Цанко Церковски” № , ет. 2, стая 27 - инж. Мария ДОЧЕВА – Директор дирекция „Устройство на територията, регулация и екология”.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания