Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2017-05-19 10:53:24

СЪОБЩЕНИЕ

Издадена е заповед за въвеждане на временна организация и безопасност на движението на ул. „Черни връх“, в гр. Свищов

Във връзка със сключен договор за изпълнение на СМР за обект „Подобряване и реновиране на градска среда на територията на зона за въздействие с преобладаващ социален характер – ул. „Черни връх“/жк „Младост“ по проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в          гр. Свищов“, е издадена Заповед № 651-РД-01-03/17.05.2017 год. на кмета на Община Свищов за въвеждане на временна организация и безопасност на движение на ул. „Черни връх“. 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания