Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Стартира одобрен проект в сферата на здравеопазването по Програмата за трансгранично сътрудничество

Стартира одобрен проект в сферата на здравеопазването по Програмата за трансгранично сътрудничество
Добавена на: 2017-05-17 13:30:34

По проекта е заложено доставянето на компютърен томограф и реаномобил от най-ново поколение.

На 12 май в Свищов стартира проект по Програмата за трансгранично сътрудничество Interrеg V-А Romania-Bulgaria 2014-2020 година. Проектът в сферата на здравеопазването е разработен съвместно с румънския град Зимнич и е на стойност 1 475 894, 96 евро, като по-голямата част от средствата ще бъдат усвоени от община Свищов. С реализирането на проекта „Вашето здраве има значение! – Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов“, МБАЛ Димитър Павлович – гр. Свищов ще се сдобие с високотехнологична апаратура. По проекта е заложено  доставянето на компютърен томограф и реаномобил от най-ново поколение. С новата техника ще се постигне осъществяване на комплексна и висококачествена диагностика, което е изключително важно за ефективността на свищовското лечебно заведение. Общата сума, която ще се усвои община Свищов е в размер на 763.231.29 евро, от които 2% са собствен принос. Освен модерната апаратура, в проекта са заложени средства за ремонт и реконструкция на помещението, в което ще бъде инсталиран томографа, обмяна на опит и други свързани с проекта дейности. Реализирането на проекта ще допринесе за постигане на по-голяма ефективност при оказване на спешна медицинска помощ и ще гарантира равен достъп и високо качество на болничната медицинска помощ. Здравните заведения от двете страни на река Дунав ще подобрят своя облик със съвременна технологична апаратура, която ще задоволи изискванията на своите пациенти. Благодарение на новите придобивки ще се повиши конкурентноспособността и свързаното с това насърчаване на заетостта и създаване на добавена стойност в здравните заведения на двата града. Договорът по проекта беше официално подписан на 12 април 2017 г., продължителността му е 24 месеца, с краен срок за изпълнение 11 април 2019 г.

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания