Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Европейски опит в Професионална гимназия по лека промишленост и строителство

Европейски опит в Професионална гимназия по лека промишленост и строителство
Добавена на: 2017-05-17 11:35:32

Европейски опит в Професионална гимназия по лека промишленост и строителство
Европейски опит в Професионална гимназия по лека промишленост и строителство

Гимназията кандидатства с проектни предложения от 2012 година и винаги е сред одобрените

За поредна учебна година проектното предложение на ПГ по лека промишленост и строителство – гр. Свищов е сред одобрените за изпълнение по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионалното образование и обучение“.
Гимназията кандидатства с проектни предложения от 2012 година и винаги е сред одобрените. Мотивира ни възможността, която възпитаниците ни получават при изпълнение на дейностите по проекта: повишаване на езиковите компетентности, среща и запознанство с друга културна традиция и усъвършенстване на професионалните умения в реална работна среда в европейски държави – лидери в световната икономика.
За изпълнение на одобреното проектно предложение „Практическо-ориентирано обучение с европейско качество” се предвижда реализиране на две мобилности, включващи различни целеви групи:
Първа група включва 10 ученици от XI клас, професия „Ресторантьор“. Те ще проведат през м. юли 2018 година триседмична производствена практика в Малага, Испания – предпочитана туристическа дестинация на Средиземноморския бряг с традиции в сферата на услугите.
Втора група отново включва 10 ученици, но от професия „Техник по транспортна техника”, от XI и XII клас. През м. април 2018г. те ще посетят Берлин, Германия – гигант в автомобилостроенето, където ще поведат триседмична производствена практика.
Поради големия интерес и желание на учениците за участие в мобилността е необходим предварителен подбор, който мотивира учениците да покажат най-доброто от себе си в професионалната подготовка. Състезателният момент в създадената конкурентна среда благоприятства цялостно учебно-възпитателния процес в гимназията и води до повишаване на качеството на професионалните знания, умения и компетентности. Придобитият европейски опит по време на мобилността ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на нашите ученици на пазара на труда както в България, така и в развитите икономики на Стария континент.
За изпълнение на дейностите по проекта училището ще си партнира с две партньорски организации от страните-домакини Tribeka - Испания и Berlink - Германия.
 
По информация на ПГ по ЛПС

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания