Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Приключи дигитализацията на населените места от община Свищов

Приключи дигитализацията на населените места от община Свищов
Добавена на: 2017-05-17 11:22:17

Извършването на справки ще се случва в населените места, в рамките на няколко минути, което води до значително облекчаване жителите и спестяване на много време и финансови ресурси

Приключи основен етап от цифровизацията на община Свищов. Извършена е пълна дигитализация на населените места в Общината, изграден е напълно нов, модерен електронен архив, съобразен с новите европейски стандарти. Изграденият ел. архив позволява дистанционна връзка, чрез уеб базиран сървър на всички населени места, както поотделно, така и в комплект. Извършването на справки, касаещи издаване на удостоверения се случва от населените места, в рамките на няколко минути и това води до значително облекчаване жителите на селата и спестяване на много времеви и финансови ресурси, както на населението, така и на общинска администрация.
Съгласно Закона за гражданска регистрация (ЗГР), актовете по гражданско състояние са приведени в архивен вид, така че да отговарят на изискването за 130 години съхранение.
В населените места достъп до електронната база ще имат кметовете на кметствата или съответният служител, отговарящ за административно-правното и информационно обслужване. Те ще могат, след заявление от страна на съответния жител, да издават копие от актове по гражданско състояние, но не и дубликати – дубликатите ще бъдат издавани само от експертите „Регистрация и ЕСГРАОН” в общинска администрация, гр. Свищов.
На следващия етап от цифровизацията предстои дигитализиране на архива за град Свищов, след което целият процес ще бъде успешно финиширан.

 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания