Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2017-05-05 10:20:42

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 2 май 2017 г. се проведе церемония „първа копка” по проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
 
            На 2 май 2017 г. пред административната сграда на Община Свищов на ул. "Цанко Церковски" №2 , сградата на отдел "Финансов" на ул. „Димитър Г. Анев” №2A и №2Б и сградата на звено "Култура" на ул. „Димитър Г. Анев” №4А се проведе Церемония „първа копка” по  проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“ във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP001-1.036-0002-С01 от 18.11.2016 г.
Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов“, част от процедура BG16RFOP001-1.036-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и е на обща стойност 2 385 582,43 лева.
Изпълнители на строително-ремонтните дейности са: за административната сграда на община Свищов – „КЛИМАТРОНИК” ЕООД, за сградата на отдел „Финансов”  - „АПСИДАСТРОЙ“ ООД и за сградата на звено „Култура”  - „ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ“ ЕООД.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта са да се  подобри средата на работа на общинската администрация и  качеството на предлаганите административни услуги за всички граждани на община Свищов.
Предвижда се основните ремонтни дейности да приключат до края на септември 2017 г.
 
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания