Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Румънска делегация посети Свищов по повод бъдещ съвместен проект по трансгранично сътрудничество

Румънска делегация посети Свищов по повод бъдещ съвместен проект по трансгранично сътрудничество
Добавена на: 2017-05-04 16:13:58

С реализирането на проекта община Свищов има за цел рехабилитация на пътя с. Драгомиров – с. Овча могила – главен път Е 83

Във връзка със стартирала Трета покана за набиране на проектни предложения за кандидатстване по Програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“ 2014-2020 г, община Свищов съвместно с община Кълъраш, Румъния подготви проектно предложение, с което ще кандидатства в срок до 15.05.2017 г.,  в качеството си на допустим бенефициент по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.
   В началото на тази седмица румънските партньори от гр. Кълъраш посетиха Община Свищов, като израз на устойчивост в българо-румънските взаимоотношения. На срещата с кмета на общината, председателят на ОбС – Свищов и директорът на дирекция АПИОУПЕВ двете страни обсъдиха подробности по проектното предложение, касаещо приоритетна ос 1 - Добре свързан регион. С този проект община Свищов има за цел рехабилитация на пътя с. Драгомиров – с. Овча могила – главен път Е 83. Името на проекта е: „Повишаване на трансграничната мобилност, чрез подобряване на третостепенни възли към TEN-T инфраструктурата и разработване и координиране на трансгранични транспортни системи” и отговаря на  Специфична цел 1.1: Подобряване на планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за по-добри връзки с транспортната мрежа TEN-T.

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания