Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ "ПЪРВА КОПКА"

ПОКАНА ЗА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ \"ПЪРВА КОПКА\"
Добавена на: 2017-04-28 14:56:18

Стартира изпълнението на проект "Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов"

ПРЕССЪОБЩЕНИЕУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 02 май 2017 г. от 09,00 часа на ул. „Патриарх Евтимий” № 72, ж.к. „Младост” в гр. Свищов ще се проведе церемония „Първа копка” по проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов”.
Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP001-1.036-0001-С01/18.11.2016 г. по Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г.”, Приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.036 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Свищов“ и е на обща стойност 5 040 204,64 лева.


Ще се радваме на Вашето присъствие!ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания