Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2017-04-24 11:34:26

На 26 април 2017 г. (сряда) от 11.00 часа в Зала 1 на Община Свищов ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На 26 април 2017 г. (сряда) от 11.00 часа в Зала 1 на Община Свищов ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“ във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP001-1.036-0002-С01 от 18.11.2016 г.
Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов“, част от процедура BG16RFOP001-1.036-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и е на обща стойност 2 385 582,43 лева.
На пресконференцията ще бъде представен екипът за управление на проекта, същността, целите, дейностите, очакваните резултати, източникът на финансиране и приоритетите на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.
 
Ще Ви очакваме!
 
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания