Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

По нов начин ще се осъществява приема в учебните заведения

По нов начин ще се осъществява приема в учебните заведения
Добавена на: 2017-04-12 14:05:21

По нов начин ще се осъществява приема в учебните заведения
По нов начин ще се осъществява приема в учебните заведения

Община Свищов публикува на сайта си информация за прием в детските градини и в първи клас в училищата за учебната 2017/2018 г.

Община Свищов публикува на своя сайт www.svishtov.bg подробна информация за приема в детските градини и за първи клас в училищата за учебната 2017/2018 г.
С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование се налагат нови регламенти за осъществяване на приема в учебните заведения в цялата страна.
Приемът на деца в първи клас в училищата на територията на община Свищов се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.Съгласно чл.42 и чл.43 от Наредба №10/01.09.2016 г. за осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище е необходимо Общината да разработи система за прием,в която водещ критерий е близостта на училището до настоящия адрес на родителите/настойниците и/или най-кратко време за достигане до училището.При голям брой кандидати за прием в първи клас за определено училище се прилагат допълнителни критерии,регламентирани в чл.43, ал.2 от цитираната наредба.
На сайта на Община Свищов ще намерите подробна информация за прилежащите райони към училищата и детските градини, график на дейностите по кандидатстване, критерии за класиране и образци на документи за кандидатстване, както и съответните нормативни документи, регламентиращи приема.
В долния ляв ъгъл на страницата www.svishtov.bg ще намерите активни банери. При кликването върху тях може да научите подробностите за приема в детските градини и за първи клас в училищата през учебната 2017/2018 г.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания