Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ПРОЕКТ "ДА УСПЕЕМ ВСИЧКИ ЗАЕДНО"

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ПРОЕКТ \"ДА УСПЕЕМ ВСИЧКИ ЗАЕДНО\"
Добавена на: 2017-03-20 10:05:19

Община Свищов стартира процедура по подбор на персонал

ОБЩИНА СВИЩОВ СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ във връзка с изпълнение на дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0215, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по ОП НОИР 2014-2020, Проект „Да успеем всички заедно“.
Документацията за участие се намира в директория „Общинска документация“ / „Електронни документи“ / „Програми и проекти“.
Срокът за подаване на документите е до 17 часа на 24.03.2017 г. в деловодството на Община Свищов.

Стоян Парашкевов
Ръководител проект
съгл. пълн. № 471/03.02.2017 г.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания