Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. март 2017

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. март 2017
Добавена на: 2017-03-15 14:10:54

Редовното заседание на Общински съвет Свищов ще се проведе на 30.03.2017 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ в Зала 1 на Общината

Понеделник –20.03.2017 г.
• от 14.00 часа – ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”
• от 15.30 часа – ПК по “Образование, култура и вероизповедания”
Вторник – 21.03.2017 г.
• от 15.00 часа – ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”
• от 16.00 часа – ПК по “Приватизация и следприватизационен контрол”
Сряда – 22.03.2017 г.
• от 13.30 часа – ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”
• от 15.00 часа – ПК по “ТСУ и общински активи”
Четвъртък – 23.03.2017 г.
• от 14.00 часа – ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”
• от 16.00 часа – Председателки съвет
• от 16.30 часа ПК по “Установяване конфликт на интереси”
Петък - 24.03.2017 г.
• 17.30 часа - Публично обсъждане на отчета по бюджета на Община Свищов за 2016 г. в Зала 1 на Общината

30.03.2017 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ – Редовно заседание на Общински съвет – Свищов, Зала 1 на Общината

Материалите за заседанията на комисиите са на разположение при Звеното, обслужващо Общински съвет – Свищов (стая № 13). Телефон за връзка 0631/68103.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания