Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Одобрено е предложение за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ

Одобрено е предложение за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ
Добавена на: 2017-03-07 14:00:21

По проект "Красива България" отпускат близо 80 хиляди лева за реализиране на проектното придложение

        Тази година Община Свищов кандидатства за изпълнение по проект “Красива България” с обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Слънчо” - град Свищов”. В началото на месец март предложението беше одобрено и предстои неговото реализиране. Проектните дейности предвиждат подмяна на съществуващата отоплителна система, с котел на пелетно гориво и енергоефективни радиатори, подмяна на ВиК тръби и ремонтни дейности в санитарните помещения. Предложеният обект е свързан с подобряване енергийната ефективност на сградата на ДГ „Слънчо“ в град Свищов, където се възпитават и обучават 120 деца, организирани в шест групи – две яслени и четири градински. За тях се грижат близо 28 човека педагогически и непедагогически персонал. В тази връзка, всички дейности са насочени към създаване на удобство, безопасност и комфорт за децата, педагогическия и непедагогическия персонал в детското заведение. С реализирането на проекта, ще се осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура, с високо ниво на енергийна ефективност.
Бюджетът на проекта възлиза на 189 361 лв., като Община Свищов ще  участва с 110 000 лв. (58,09% от цялата сума).
 
             
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ    
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания