Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Близо 100 народни носии получиха децата от 4 детски градини в община Свищов

Близо 100 народни носии получиха децата от 4 детски градини в община Свищов
Добавена на: 2017-03-01 15:54:40

Близо 100 народни носии получиха децата от 4 детски градини в община Свищов
Близо 100 народни носии получиха децата от 4 детски градини в община Свищов
Близо 100 народни носии получиха децата от 4 детски градини в община Свищов
Близо 100 народни носии получиха децата от 4 детски градини в община Свищов

На 1 март децата от детските градини в селата Ореш, Морава, Драгомирово и Овча могила бяха гости на Община Свищов

    Поводът за тяхното посещение бе реализирането на мултикултурен проект „Толерантни и единни заедно и във всичко“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез който се закупиха за детските заведения 93 броя народни носии. Децата и техните ръководители посетиха Общината, за да получат официално народните облекла. Във връзка с посещението си, малчуганите бяха подготвили кратка програма за служителите на общинска администрация. В края на тяхното представяне, Баба Марта и нейната дъщеря - Пролетта се появиха с пъстри мартенички и вкусна погача, за да почерпят малчуганите и да ги закичат с бял и червен конец, за здраве.
Кметът на община Свищов Генчо Генчев пожела на децата да тачат българските традиции и да носят със здраве новите си носии.
 
 
Проект „Толерантни и единни заедно и във всичко“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е на стойност 305 486,00 лева. Проектът цели да се повиши мотивацията и интереса на децата от етническите малцинства в Община Свищов към участие в образователния процес. Да се повиши заинтересоваността и участието на родителите им в училищния живот, и да се съхрани и развие културната им идентичност. Приобщаването на тези деца към образователната система ще създаде условия за пълноценното им изграждане, като граждани на Република България и ще им помогне да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация.
В рамките на проекта ще бъдат изпълнени дейности, които ще доведат до успешна и устойчива образователна интеграция на децата от ромски произход в Община Свищов, и до трайното им задържане там. Планирани са дейности с децата и техните семейства, които ще ги приобщят към образователния процес и дейности, които са свързани със съхраняване и развиване на културната им идентичност в интеграционна мултикултурна, и толерантна среда.
Проекта цели също така повишаване квалификацията на хората, които работят с деца от етническите малцинства и прилагане на придобитите умения в работата с ромските деца в най-ранна възраст – от 3 до 6 години. Високият професионализъм на обучения персонал в учебните заведения, би довело до мотивиране на родителите с ромски произход да не лишават децата си от записването им в детските градини, което е предпоставка за успешно преодоляване на езиковата бариера и по този начин ще се улесни достъпа им до следващите фази на образование.
Предвидените дейности за работа и срещи с всички деца в най-ранна възраст, без значение от пол, раса и етнос, ще допринесе до повишаване като цяло на етническата толерантност. Това е един иновативен подход за Община Свищов.
Проектът, с продължителност 14 месеца, ще се изпълнява от община Свищов в партньорство с  ДГ „Зорница“ - село Ореш, с филиалите към нея в селата: Морава, Драгомирово, Овча могила и Фондация "Екип".
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания