Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Зам.-кметът Анелия Димитрова бе част от журито в Национално ученическо състезание

Зам.-кметът Анелия Димитрова бе част от журито в Национално ученическо състезание
Добавена на: 2017-02-21 17:37:18

Зам.-кметът Анелия Димитрова бе част от журито в Национално ученическо състезание
Зам.-кметът Анелия Димитрова бе част от журито в Национално ученическо състезание
Зам.-кметът Анелия Димитрова бе част от журито в Национално ученическо състезание

На събитието Община Свищов получи грамота за активно участие в академичния живот на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“

На 17 февруари 2017 година се проведе Национално ученическо състезание по управление на проекти в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. Община Свищов имаше свой представител сред журито в лицето на зам.-кмета Анелия Димитрова. Националното състезание е очаквано от учениците и всяка година в него вземат участие над 60 участници от 11 и 12 клас на средните училища от цялата страна.
На събитието, което се проведе в СА „Д.А. Ценов“, с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, учениците направиха опит да разработят проектно предложение по Националната програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании. Разделени в екипи, подпомагани от ментори - студенти от специалностите „Стратегическо и бизнес планиране“ и „Публична администрация“, в избрана от тях тематична област:
•          Тематична област 1. Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи;
•          Тематична област 2. Развитие и признаване на младежката работа;
•          Тематична област 3. Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора;
•          Тематична област 4. Активизиране на младите хора в малките населени места;
•          Тематична област 5. Младежко предприемачество;
•          Тематична област 6. Европейски политики и председателство на България на Съвета на ЕС.
Съгласно регламента на състезанието, от екипите се очакваше да дефинират проблем в рамките на избраната тематична област, формулират цел и определят целевите групи на проектното предложение, да посочат дейностите, с извършването на които ще се постигнат целите на проекта, както и да представят очакваните резултати от изпълнението на заложените в проекта дейности.
По покана на катедра „Стратегическо планиране“ зам.-кметът Анелия Димитрова бе в състава на журито, което оцени разработките на проектните екипи. Тя връчи награди на един от екипите, който я впечатли с разработен проект в тематична област 4: Активизиране на младите хора в малките населени места. Чрез наградите, предоставени от Община Свищов, младите хора получиха допълнителен стимул за добре свършената работа.
В края на събитието гл. ас. д-р Юлиян Господинов връчи на зам.-кмета Анелия Димитрова грамота от името на Ректора, присъдена на Община Свищов за активно участие в академичния живот на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“.
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания