Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

15 човека получиха удостоверенията си за еколози и от понеделник започват работа в Общината

15 човека получиха удостоверенията си за еколози и от понеделник започват  работа в Общината
Добавена на: 2017-02-17 15:23:18

15 човека получиха удостоверенията си за еколози и от понеделник започват  работа в Общината
15 човека получиха удостоверенията си за еколози и от понеделник започват  работа в Общината
15 човека получиха удостоверенията си за еколози и от понеделник започват  работа в Общината
15 човека получиха удостоверенията си за еколози и от понеделник започват  работа в Общината
15 човека получиха удостоверенията си за еколози и от понеделник започват  работа в Общината

Благодарение на проект Общината успя да осигури работа за общо 56 човека

Днес в зала 1 на Общината бяха връчени удостоверенията за придобита професионална квалификация „Еколог” на 15 човека. През последните шест месеца те преминаха през различни обучения и след като издържаха успешно изпит, в понеделник 14 от тях ще бъдат назначени на 6-месечен трудов договор към Общината. Това стана факт, благодарение на проекта „Младите хора в община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”. Той е на стойност 356 204 лева и е насочен към повишаване на квалификацията на 60 младежи и осигуряване на шестмесечна заетост на поне 54 от тях. За участие в проекта кандидатите трябваше да отговарят на няколко условия – да са на възраст от 15 до 30 години, да не са учили или работили през последните 4 месеца, да нямат регистрация в Дирекция „Бюро по труда” 12 месеца преди това и да имат документ за завършено минимум основно образование. Получилите днес своето удостоверение за „Еколог” бяха последната група, която се обучава по проекта и която премина изпит за придобиване на професионална квалификация. По-рано 10 лица завършиха успешно своя курс за специалността „Секретар”, 10 човека получиха удостоверение за „Помощник-организатор спортни дейности и прояви”, 10 за „Охранител” и още 15 лица получиха такова за специалността „Еколог”. - От първите три групи на шестмесечен договор в Общината са назначени 42 лица. Сега от втората група за специалността „Еколог” планираме да бъдат назначени още 14 човека. Така от всички завършили обучението, 56 лица ще имат осигурена работа на трудов договор. По този начин изпълняваме напълно условията на проекта. Най-хубавото обаче е, че самите хора са благодарни за тази възможност, която им се предоставя да се реализират като специалисти – коментира Стоян Парашкевов – директор на дирекция „Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси”. Очаква се в понеделник 14 от лицата, получили своето удостоверение за „Еколог” да подпишат своите трудови договори. Пет от тях ще бъдат назначени към кметствата в населените места, а останалите ще бъдат в град Свищов. Пресцентър на Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания