Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

На 23 януари 2017 година стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Свищов”

На 23 януари 2017 година стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Свищов”
Добавена на: 2017-01-24 13:37:09

Общината ще предоставя „Топъл обяд”, чрез Домашен социален патронаж, на 30 потребители

Зам.-кметът Анелия Димитрова и ръководителят на общинска служба "Социални дейности" Анелия Димитрова представиха пред местните медии новата услуга, която ще предоставя община Свищов.


На 23 януари 2017 г. стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Свищов”,  Договор BG05FMOP001-3.002-0110-С01  с период на изпълнение  до  30.04.2017 г. Стойността на проекта е 6 223,00 лв.
Проектът  ще допринесе за постигане на общата цел на Оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица чрез подпомагането им с храна, с оглед преодоляване на основното материално лишение.
Общината предоставя „Топъл обяд” чрез Домашен социален патронаж на 30 потребители в работните дни от седмицата,  в периода от 23 януари 2017 г. до 30 април 2017 г.  от следните целеви групи:
•    Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция  „Социално подпомагане“- град Свищов;
•    самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност/.
Топъл обяд получават 13 лица от град Свищов, 9 лица от село Овча могила и по  2 от селата: Българско сливово, Козловец, Морава и Ореш.
Реализирането на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Свищов  ще развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. Със средства по оперативната програма се дава възможност на тези лица да получават топъл обяд  през зимния сезон на  2017 г. Гарантирано е предоставяне на разнообразно седмично меню, с което се осигурява балансирано хранене на целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.
Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. към Агенция за социално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица .

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания