Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД
Добавена на: 2017-01-09 16:59:05

ОТНОСНО НЕДОПУСКАНЕ ПРОНИКВАНЕТО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ /ПТИЧИ ГРИП/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД
 
№ 21 РД - 01 - 03
Гр. Свищов 09.01.2017 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с решение на Общинската комисия за борба с епизоотичните ситуации относно недопускане проникването на заболяването Инфлуенца по птиците /птичи грип/ на територията на Община Свищов
 

НАРЕЖДАМ:
 
1.     Да не се допуска контакт между домашните птици с птици, живеещи в дивата природа.
2.     Домашните птици да се отглеждат в закрити помещения.
3.     Фуража, с който се изхранват домашните птици да се съхранява в закрити помещения, като се поставят мрежи на прозорците и отворите, през които могат да преминават диви птици.
4.     Да се създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски /водоплаващи/ от други домашни птици.
5.     Да се уведоми незабавно Областната дирекция по безопастност на храните гр. Велико Търново при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.
 
Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметовете на населените места. Да се публикува на интернет страницата на Община Свищов, като същата се обяви и публично чрез медиите в общината.
 
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания