Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Добавена на: 2015-03-18 15:59:39

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Община Свищов отправя покана за заключителна пресконференция по проект "Проектна готовност на град Свищов по ОПРР за периода 2014-2020 г.

Община Свищов, бенефициент по Договор за БФП № BG161РО001/5-02/2012/026, организира заключителна пресконференция по проект "Проектна готовност на град Свищов по ОПРР за периода 2014-2020 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г., схема за БФП BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период" и е на обща стойност 549 645,57 лева.
Пресконференцията ще се проведе на 23.03.2015 г. /понеделник/ от 16,00 часа в Зала № 1 на Община Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания