Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

18 проекта бяха реализирани по програма „Местни инициативи” на Община Свищов през 2014 година

18 проекта бяха реализирани по програма „Местни инициативи” на Община Свищов през 2014 година
Добавена на: 2014-12-13 08:49:06

18 проекта бяха реализирани по програма „Местни инициативи” на Община Свищов през 2014 година

През 2014 година, за 12 поредна година, Община Свищов реализира Програмата за местни инициативи, която подкрепя изпълнението на граждански проекти. През 2014 година от общинския бюджет за Програмата бяха заделени близо 40 000 лева.

Официалният старт на изпълнението й бе даден на 1 март 2014 г., с публикуване на обявата за набиране на проектни предложения от граждани и неправителствени организации. За около два месеца в деловодството на Общината бяха внесени над 30 проектни предложения.
След заседание на Ръководния комитет на Програма „Местни инициативи” и въз основа на оценката на неговите членове, председателят на Комитета, заместник-кметът Емил Димитров, внесе предложение в Общинския съвет за изпълнение на 18 проекта.
С Решение № 901 от 24.04.2014 година, Протокол № 50 на Общински съвет, Свищов бяха одобрени 18 броя проекти за финансиране по Програма „Местни инициативи” в размер на 39 952 лева, от които 13 294 лева за капиталови разходи и 26 658 лева текущи разходи.
И през 2014 година, предвид ограничените възможности на кметствата за извършване на текущи и капиталови ремонтни дейности, беше запазена тенденцията приоритетно да се дава възможност и на селата да изпълняват проектни инициативи по тази програма. Така от осъществените 18 проекта, 9 бяха реалзирани в Свищов, а останалите 9 в малките населени места.
            В село Царевец със значителна финансова подкрепа от страна на местната общност беше облагородено голямо пространство в центъра на селото и оформено като парк за отдих чрез монтиране на пейки, кошчета за отпадъци и осветление.
В Драгомирово беше облагороден районът до сградата на кметството чрез оформянето му като кът за отдих и спортни знимания. За целта бяха закупени и монтирани пейки, кошчета за отпадъци, оградни пана и баскетболни кошове.
В Морава беше подменена дограмата на физкултурния салон на училището.
В квартал „Стоян Ников“ в Свищов по инициатива на група граждани беше оформен кът за отдих с монтиране на беседка, пейки и кошчета за отпадъци.
Свищовското сдружение „ЕССЕ ХОМО ПИЛАТИУС“ направи Център за здравна физическа и духовна култура, като за целта бяха ремонтирани и оборудвани помещения на бившето училище „Алеко Константинов“.
В ОДЗ „Слънчо“ в Свищов по иницатива на група родители бе реализиран проект за закупуване и монтиране на комбинирано детско съоръжение в двора на детското заведение.
По иницитива на група граждани кът за отдих бе изграден и на ул. „Александър Стамболийски“ в Свищов, като за целта бяха монтирани пейки и кошче за отпадъци.
На ул. „Плевенско шосе“ в Свищов бе възстановена и укрепена разрушена подпорна стена.
В село Александрово бе реалзиран проект за оформяне на кът за отдих, чрез облагородяване на парково пространство и монтиране на беседка.
В Ореш бе ремонтирана оградата на детската градина „Зорница“.
По инициатива на Училищното настоятелство в СОУ „Николай Катранов“ в Свищов бе реалзиран проект за облагородяване на двора на училището. За целта бяха закупени и монтирани стойки за велосипеди, пейки и кошче за отпадъци, чешма, оформен цветен кът, пребоядисани спортните съоръжения и порталните врати.
В ЦДГ „Васил Левски“ в Свищов бе изпълнен проект за художествено декориране на оградата на детската градина, боядисване на уредите, изработка и монтаж на пейки.
В село Деляновци бе извършен ремонт на покривната конструкция на Здравния дом, а в село Червена бе ремонтирана оградата на църковния двор и поставена портална врата.
С подкрепата на програма „Местни иницитиви“ хората в село Хаджидимитрово извършиха реконструкция и подмяна на гравитачен довеждащ водопровод, а в село Овча могила бе закупена и доставена система за видеонаблюдение с цел превенция на вандалски прояви и кражби.
По иницитива на група лекари от МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ в пространството до бившата Поликлиника на свищовската болница, непосредствено до новоизградения външен асансьор, бе оформен кът за отдих с пейки и ремонтирано осветлението.
В ЦДГ „Калина – Малина“ в Свищов група родители инициира подмяната на остарели детски креватчета и пейки в едно от спалните помещения.
За поредна година с успешното изпълнение на Програма „Местни инициативи“ Община Свищов демонстрира своята готовност за подкрепа и партньорство на гражданската инициативност. В условията на икономическа криза и финанова стагнация, Общината намери възможност и през 2014 година да финансира идеите на гражданите за това как Свищов и малките населени места да стават все по-добро място за живеене.
 
 
 
СТОЯН ПАРАШКЕВОВ
Директор на дирекция „АПОУПЕВ“
в Община Свищов
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания