Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Не се предвижда увеличаване на местните данъци и такси през 2015 г.

Не се предвижда увеличаване на  местните данъци и такси през 2015 г.
Добавена на: 2014-12-05 15:20:29

заяви кметът Станислав Благов

Местните данъци и такси няма да бъдат увеличавани през 2015 година, заяви кметът Станислав Благов по време на публичното обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2015 г. По думите му нивата на налозите в нашата община са едни от най-ниските в областта и около средните за страната. Основни приоритети догодина ще бъдат запазване на тенденцията за финансова стабилност от последните години и увеличаване на услугите, предоставяни от Общината, подчерта още кметът.
18,9 милиона лева е рамката на общинския бюджет в частта му за приходи и разходи догодина, след публикуване на проекта за Републикански бюджет от Министерството на финансите. Стефан Кирчев, ръководител на общинската финансова дирекция, даде повече информация за общинския бюджет. В него се предвижда 1,4 млн. лв. за капиталови разходи, като тук е включена сумата от над 900 хил. лв. за укрепване брега на Дунав при село Вардим. 150 хил. лв. дава финансовото министерство за ремонт на улици в града и Вардим, като селището получава 25 хил. лв.
Над 40 души присъстваха на публичното обсъждане, което се проведе миналия петък в Зала 1. Пръв отношение взе инж. Симеон Симеонов, който предложи всички разходи за отоплението на болницата, тези за електроенергия и вода, да бъдат поети от Общината и да се предвидят в бюджета за 2015 г. По този начин лекари и персонал ще мислят как да работят по-добре и да лекуват пациентите, аргументира се той. Кметът Станислав Благов заяви в отговор, че това не може да стане, защото болницата е търговско дружество, но винаги ще получава подкрепа от Общината.
Д-р Кристиян Кирилов поиска двойно или тройно увеличение на средствата, предвидени за борба с комарите, защото през 2014 г. те са били истинско бедствие за населението. Той попита и за възможностите за включване на църквата “Свето Преображение” в различни програми за получаване на финансиране за нейния ремонт. Средствата за борба с комарите се получават от Републиканския бюджет, но ще се направи необходимото и за осигуряване на собствен ресурс при необходимост, заяви в отговор кметът Станислав Благов. По думите му т.г., освен високите води на Дунав, причина за комарите е била и липсата на координация в борбата с тях от съседните общини. Пари за храма “Св. Преображение” ще се търсят от комисията за бедствия и аварии и от “Красива България”.
Явор Съев предложи информацията за проекта за бюджет да бъде качена на интернет страницата на Общината, за да може хората да имат по-голям достъп до нея. Йозо Капелов от село Ореш поиска съдействие от Общината за монтиране на фитнес уреди в двора на местното училище. В обсъждането се включи и бизнесмена Любомир Ламбев, който препоръча на всички общински коли и на тези от ОП “Чистота” да бъдат монтирани джипиес устройства и камери. Цялата информация за возилата пък да бъде достъпна за хората в интернет. По думите му по този начин ще се пестят пари за Общината от гориво и ще става ясно дали даден шофьор работи или върши лични дела. Освен това той препоръча да бъдат възродени някогашните “ленински съботници” за почистване на града с аргумент, че по този начин ще се повиши чистотата в града и нетърпимостта към замърсяване. Любомир Ламбев поиска още и фирмите-изпълнители на проектите в града да отремонтират засегнати от тях пътни отсечки, давайки пример с улица в квартал “Стоян Ников”.
За проведеното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде взет под внимание по време на обсъжданията на Бюджета на Община Свищов за 2015 г. в общинските комисии и залата на местния парламент. Освен това гражданите могат да правят предложения и през следващите дни.
Александър ШАБОВ 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания