Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

За две години се реализираха проекти за 53.5 милиона лева

За две години се реализираха проекти за 53.5 милиона лева
Добавена на: 2014-12-02 08:41:05

Емил ДИМИТРОВ, заместник-кмет „СФП“ на Община Свищов пред вестник “Дунавско дело”

Емил ДИМИТРОВ, заместник-кмет „СФП“ на Община Свищов пред вестник “Дунавско дело”
 
- Г-н Димитров, колко проекта на Община Свищов са изпълнени и сумите са възстановени от Управляващия орган на съответната Оперативна програма за последните две години?
- На фона на несигурната икономическа и политическа обстановка в национален мащаб, периодът 2012 - 2014 година бе един от най-динамичните и резултатни за Община Свищов. Администрацията успя да запази установената от 2001 година устойчива тенденция на финансова стабилност, като същевременно успешно изпълнява дейностите от местно значение, които законът предоставя в нейната компетентност. В допълнение, Община Свищов бе възложител на многомилионни договори за инвестиции в публичната инфраструктура, благодарение на които градът ни обновява своя облик. Привличайки средства по Оперативните програми, през 2012 г. Община Свищов реализира проекти за общо 9, 5 млн. лв., през 2013 г. – за над 14 млн. лв., а за 2014 г. е за над 30 млн. лева.
Управлението на проектите е сложен процес и изисква висок професионализъм и много добра координация между съответните звена и общински експерти, ангажирани с изпълнението на дейностите. Освен това, всеки проект включва взаимоотношения с изпълнители, Управляващ орган, одитори и прочие. Затова сме удовлетворени, че Община Свищов вече има изграден авторитет в тази дейност и често опитът й се ползва като добра практика от други български общини.
За посочения период пет от проектите на Община Свищов към Оперативни програми приключиха и всички средства по бюджетите им са вече възстановени от съответните Управляващи органи на програмите. Това са проектът за повишаване на енергийната ефективност на четирите общински училища, на стойност малко над 3 152 000 лева към ОП „Регионално развитие“; проектът за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свищов на стойност близо 290 000 лева към същата програма; два проекта към ОП „Административен капацитет“, единият от които за обучение и квалификация на общинските служители за близо 90 000 лева, а другият - за изготвяне на нови Стратегия и Общински план за развитие и оценка на старите, със стойност близо 78 000 лева; също и проект „Подкрепа за достоен живот“ към ОП „Развитие на човешките ресурси“ на стойност 182 000 лева, благодарение на който 35 души получиха възможност да работят като лични асистенти и да се грижат за свои близки.
Сумите за тези проекти са възстановени на 100%. Проектът на Община Свищов за подобряване на енергийната ефективност на сградите на училищата дори беше посочен като един от най-успешните на Оперативната програма и представен като добра практика на Годишната среща на общинските евроексперти, проведена от Националното сдружение на общините в Република България.
- За същия период има ли проекти, чийто дейности са приключени, а все още се очаква окончателното изплащане на средствата от съответната Оперативна програма? Кои са те?
- Към момента очакваме окончателно плащане от Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ за три проекта, чийто дейности са финализирани и Общината е подала искане за окончателно плащане. Това са проектът за доставка на високоспециализирано медицинско оборудване в болницата и ремонт на помещенията, в които е разположено, проектът за социализация и експониране на римския град Нове и проектът за популяризиране на Свищов, Белене и Никопол като атрактивни туристически дестинации, в който Община Свищов беше водещ партньор.
- Какви са причините да се бави възстановяването на тези средства?
- Забавянето на окончателното плащане на проекти по ОП „Регионално развитие“ не касае само Община Свищов. В подобна ситуация са всички общини. Към момента са спрени плащанията по ОП „Регионално развитие“, по решение на Европейската комисия, която е открила пропуски при изпълнението на Програмата от страна на националните власти. Надеждите ни са новото правителство да успее да убеди Комисията, че нередностите са отстранени и плащанията да бъдат възстановени. Желаем му успех!
- Има ли опасност Община Свищов да не получи тези изразходвани от нея суми по посочените проекти?
- Разбирам, че въпросите Ви са провокирани от разпространените в местните медии коментари и анализи на „загрижени свищовски общественици“, които обаче са меко казано некомпетентни, но със сигурност недоброжелателни.
Разбира се, съществува риск, и то в национален мащаб, страната ни да бъде ощетена с плащания по Оперативните програми. Надяваме се новият Министерски съвет да съумее да направи необходимото, за да бъде максимално намалена загубата на средства.
Имаме обаче твърдата убеденост, че коректността и професионализмът при изпълнението на европейските проекти на Община Свищов гарантират изплащане на всички средства за реализирането им.
Желая много категорично да заявя, дебело да подчертая, следното:
Въпреки съществуващия риск и трудностите при съфинансиране и мостово финансиране, добре е, че кметът на общината, общинските съветници, които го подкрепиха и екипите по проектите, бяха настойчиви, за да могат да се реализират всички тези дейности с подкрепата на Европейските фондове, защото, ако не бяхме го направили би се получило следното:
Нямаше да имаме Пречиствателна станция за отпадни води за над 30 млн. лева, защото през новия програмен период се предвижда общините да не бъдат бенефициенти за такива проекти, а само т.нар. „водни асоциации“, освен това от 2015 година щяхме да подлежим и на санкции за директното заустване на отпадните води в Дунава.
Болницата ни нямаше да има ново високоспециализирано медицинско ободурване за над 2 млн. лева и ремонтирани помещения за над 600 000 лева, защото през следващия програмен период новата Оперативна програма „Региони в растеж“ изключва лечебните заведения като възможни обекти за реализация на проекти.
Кога със средства на данъклоплатеца щяхме да имаме реставрирана и експонирана по един изключително атрактивен начин римска крепост НОВЕ за над 5 млн. лева?
Кога свищовските училища щяха да бъдат санирани, топли, красиви и уютни за децата ни, ако не беше енергийният проект на Община Свищов за над 3 млн. лева?
Кога само със средства на данъклоплатеца градът ни щеше да има нови паркове, тротоари, улици, осветление, ако не беше проектът за подобряване на градската среда? И сега, въпреки създаваните временни неудобства, благодарение на проекта по мярката за зелена и достъпна градска среда, Свищов ще има нови спортни и детски площадки, нови паркови зони, нови тротоари и улици, велосипедна алея.
Нямаше да имаме ремонтиран и красив пешеходен прелез от Дунава до града, както и облагороден район на Пристанището и прилежащите улици и тротоари за над 3 млн. лева без проекта по програмата за трансгранично сътрудничество.
А социалните проекти на Община Свищов?! Благодарение на тях създадохме нови услуги, в подкрепа на най-уязвимите групи в обществото ни – децата и възрастните със специални потребности, а част от съгражданите ни получиха възможност да се грижат за болните си близки и т.н.
Искам да успокоя свищовската общественост, че и в бъдеще Община Свищов ще продължи да разчита на подкрепата на европейските фондове за реализиране на приоритетните си проекти, правейки всичко необходимо те да са успешни, защото на този етап европейското финансиране няма алтернатива при изпълнението на инвестиционните програми на общините. До 2020 година в утвърдения Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Община Свищов са заложени проекти за над 93 млн. лева, т.е. бъдещото благоустрояване на общината е предварително зададено. Остава само да си пожелаем бързо възстановяване на икономиката на страната ни, за да е налице устойчивото развитие на Свищовския регион.
Александър ШАБОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания