Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

П О К А Н А

П О К А Н А
Добавена на: 2014-12-01 14:40:18

П О К А Н А

Встъпителна пресконференция, която ще се проведе на 4 декември 2014 г. (четвъртък), от 11.00 ч., в Зала 1 по проект „Компетентна и ефективна общинска администрация Свищов”

Уважаеми госпожи и господа,
 
Във връзка със стартирането в Община Свищов на проект „Компетентна и ефективна общинска администрация Свищов”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, Ви каним на встъпителна пресконференция,  която ще се проведе на 4 декември 2014 г. (четвъртък), от 11.00 ч., в Зала 1,  разположена на първия етаж в административната сграда на Община Свищов.
 
Общата стойност на проекта, финансиран по настоящия договор възлиза на 90 750 лева и представлява 100 %  от общо допустимите разходи. Тя е предоставена в рамките на приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма Административен капацитет.
 
Общата цел на проекта е подобряване на професионалната компетентност на служителите в Община Свищов за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им и кореспондира пряко със стратегическите цели на програмата. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е в рамките на 12 месеца, считано от 13.08.2014 г.
 
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
 
 
С уважение,
 
                        ЗА БЕНЕФИЦИЕНТ:
СТОЯН ПАРАШКЕВОВ
Ръководител проект

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания