Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ И ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ И ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Добавена на: 2014-08-04 14:18:10

Изготвени са предварителни регистри на земеделските земи в Община Свищов

На основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ППЗСПЗЗ/, Общинска служба по земеделие гр. Свищов предава  за обявяване изготвените предварителни регистри  на земеделските земи в Община Свищов,  във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г. Регистрите са публикувани в сайта на Община Свищов, раздел „Общинска документация”, подраздел „Документи по УССДОПП”, секция „Земеделие”. В същата секция е публикуван и график за работа на комисията по чл. 37в за землища Свищов, като първоначалното заседание на комисията и среща със семеделските производители ще се проведе на 11.08.2014 г. в Зала № 1 на Община Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания