Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ № 985-РД-01-03/30.07.2014 Г.

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ № 985-РД-01-03/30.07.2014 Г.
Добавена на: 2014-08-01 14:29:41

Предприемане на мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на заболяването "син език" по преживните животни


ОБЩИНА – СВИЩОВ
 
 

ЗАПОВЕД
№ 985-РД-01-03
гр. Свищов, 30.07.2014 г.
 
 
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и във връзка с решение на Общинската комисия за борба с епизоотичните ситуации с цел предприемане на мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на заболяването „син език” по преживните животни
 

НАРЕЖДАМ:
 
1.     Кметовете и кметските наместници да съставят списък на обектите с преживни животни.
2.     Забранявам пашата на всички преживни животни в часовете с активен летеж на куликуиди /кръвосмучещи насекоми/ от 19,00 часа до 8,00 часа.
3.     Животните и помещенията, в които се отглеждат да бъдат обработени с препарати против насекоми.
4.     Уведомяване на собствениците на пчелини преди извършване на дейности по т. 3, с цел предпазване на пчелите от натравяне с препарати, използвани за дезинсекция.
5.     Стопаните да не закупуват преживни животни с неизвестен здравен статус и произход и не придружени с ветеринарно медицинско свидетелство.
 
         Настоящата заповед да се сведе до знанието на членовете на комисията, кметовете на кметства и кметските наместници, като същата се обяви и публично чрез медиите в общината.
 
 
 
СТАНИСЛАВ БЛАГОВ    /п/
Кмет на Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания