Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

70,64% е изпълнението на таксата “битови отпадъци”

70,64%  е изпълнението на  таксата “битови отпадъци”
Добавена на: 2014-07-25 11:33:02

Повече от половината от заложените средства за полугодието са събрани от такса “битови отпадъци” към 30 юни, съобщи заместник-кметът на общината Емил Димитров.

При годишен план 1 834 000 лева за шестте месеца на 2014 година са събрани 940 хил. лв. Заместник-кметът изказа благодарността си към всички граждани и фирми от общината, които са изплатили налога си. За периода в общинската хазна са постъпили 5 096 000 лева трансфери от републиканския бюджет, което е 53,97%. Изпълнение от 49,96% се отчита общо и при неданъчните приходи за периода. При годишна основа 5 068 000 лева постъпленията са 2 572 000 лв. 164 хил. лв. са постъпленията от наем на общинско имущество, което е 53,11%. За периода събраните средства от наем на земя общинска собственост са 200 хил. лв., при годишна база 618 хил. лв., но падежите са през септември и очакванията са да бъде компенсирано изоставането. 170 хил. лв. са събраните пари от такса за посещение на детски градини, което е 54,42%. Добри показатели се отчитат и при събираемостта от данък върху недвижимите имоти – 62% и налога върху превозните средства - 53%.
За периода се отчита и неизпълнения на заложените приходи, каза още Емил Димитров. 32 на сто е изпълнението на заложените на годишна база средства от данъка за придобиване на имущество по възмезден начин. Обяснението за тенденцията е, че не се отчитат сделки при продажба на жилища и автомобили. 30% е постъплението за шестте месеца и от туристическия данък. Заложените за годината средства от това перо са в размер на 40 хил. лв., а от администрацията се осъществява връзка с хотелите в града. 40% са постъпленията от таксите от пазар и отдаване под наем на тротоарни площи. Очакванията са по време на панаира през септември да бъде компенсирана тази тенденция.
Александър ШАБОВ
Дунавско дело

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания