Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов спечели проект за ремонт на Читалището в село Царевец

Община Свищов спечели проект за ремонт  на Читалището в село Царевец
Добавена на: 2014-06-06 14:43:25

На 5 юни 2014 година министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов и 21 кметове на общини подписаха споразумения във връзка с изпълнението на процедурата за подпомагане на малките населени места по линия на Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.

Единственият одобрен проект от Великотърновска област е проектът на Община Свищов „Ремонт и реконструкция на сградния фонд и прилежащите му терени на читалище Светлина - Царевец 1927, с. Царевец, община Свищов“, който спечели финансиране на стойност 284 402,89 лева с ДДС.
Предвижда се ремонт и реконструкция на сградния фонд с цел повишаване на енергийната ефективност, изграждане на инфраструктура около зелените площи с осветление и декориране с пейки и фонтан. По този начин ще се подпомогне развитието на фестивалния туризъм, в чиято основа е ежегодният фестивал с международно участие „Фолклорен извор“.
„За нас, хората от забравените общини на България тази финансова подкрепа от държавата е шанс да бъдат запълнени т.нар. „бели петна“ в равитието на регионите. Това е начин да се подобри цялостната жизнена среда и социалния статус на населението.“, заяви по време на церемонията кметът на Свищов Станислав Благов.
Общо 21 проектни предложения (12 - по Компонент 1 и 9 - по Компонент 2) са одобрени за финансиране от общо постъпилите в МИП 237 (123 - по Компонент 1 и 114 по Компонент 2, на обща стойност - 78 461 440 лв. с ДДС).
Общият размер на средствата, предвидени за строителство/инженеринг по двата компонента на процедурата е 4 900 000 лв. без ДДС (5 880 000 лв. с ДДС).
Дванайсет от класираните проектни предложения са за рехабилитация на улици, 5 - за рехабилитация на зони за обществен отдих и 4 - за реконструкция и обновяване на обществени сгради със социална значимост. 
Одобрени са и шест резервни проектни предложения за финансиране (по 3 бр. за всеки компонент). Общо класираните проектни предложения на базата на техническа оценка са 155 бр. (81 бр. - по Компонент 1 и 74 бр. по Компонент 2). „В случай, че бъдат осигурени допълнителни средства, ще финансираме и останалите 134 проектни предложения“, обяви министър Иван Данов.
 
Източник: Министерство на инвестиционното проектиране и Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания