Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Еко клуб „Николай Катранов”

Еко клуб „Николай Катранов”
Добавена на: 2014-04-28 09:43:21

Еко клуб „Николай Катранов”
Еко клуб „Николай Катранов”
Еко клуб „Николай Катранов”

През учебната 2013/2014 година еко-клуба към училището активно работи по два проекта.

Първият проект”Пролет на живо” е с участието на ученици от начален и среден курс с ръководители Снежана Блажева 1 б, Румяна Кузева 3 б, Петя Попова  3 в  и от среден курс –ученици от 6 и 7 клас с ръководител Валентина Викторова.
Кампанията ”Пролет на живо” се организира от Бърд Лаиф Интернешънъл-световна мрежа от над 100 природозащитни организации от цял свят и свързва хора от Европа, Африка и Централна Азия, които наблюдават и регистрират птици на сайта на кампанията.Проекта е с партньорското съдействие на БЗДП и Свилен Чешмеджиев и цели да проследи миграцията на някои от най-популярните и често срещани мигриращи птици като белия щъркел, бързолет, лястовица,обикновения пчелояд и кукувицата.
Партньори на нашия еко-клуб е училище от ЮАР.Сътрудничеството, дейностите и инициативите се стремят да ангажират учениците да опознаят прелетните видове птици, средата им на живот, за да можем да помагаме при опазване на видовото многообразие, природата и местообитанията им.
   Вторият проект „Младежи за устойчиво развитие” е с участието на ученици от среден и горен курс.На обучение по проекта на 11 и 12.04.2014г. взеха участие Елина Стефанова 7в, Ясен Георгиев 11а и В.Викторова.
Дейностите, които ще се проведат са на тема”Биоразнообразието на моя роден край-извор на гордост и вдъхновение” ще са в  четири направления:
     1.Литература-разказ на тема”Жива вода” или есе на тема”Роден съм, за да съм свободен-също като теб”
     2.Информационни технологии-електронна игра или електронен тест на тема ”Биоразнообразието на моя роден край”
     3.Изобразително изкуство-„Нарисувай или изобрази застрашен вид и го опиши”
     4.Фотография-„Снимай застрашен вид и го опиши”.
Проекта цели да се повиши приноса на младите хора за опазване и устойчиво развитие на средата, която ни заобикаля.
Валя Викторова

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания