Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА за откриваща пресконференция по проект, финансиран от ОПАК 2007 - 2013

ПОКАНА за откриваща пресконференция по проект, финансиран от ОПАК 2007 - 2013
Добавена на: 2014-04-15 16:10:34

ПОКАНА за откриваща пресконференция по проект, финансиран от ОПАК 2007 - 2013
ПОКАНА за откриваща пресконференция по проект, финансиран от ОПАК 2007 - 2013

Община Свищов и Екипа по управление и изпълнение на проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Община Свищов” отправят покана за Откриваща пресконференция по проекта

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
 
                 Имам удоволствието да Ви поканя на Откриваща пресконференция по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Община Свищов”, която ще се състои на 17 април 2014 г. (четвъртък) от 10:00 часа в Зала 1 на Община Свищов.
                 Проектът стартира на 27.01.2014 г. с подписване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 13-11-66/27.01.2014 г. между Управляващия орган на ОПАК – Министерство на финансите и Община Свищов и се реализира по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07, приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”
На пресконференцията ще бъде представена подробна информация за проектните дейности, цели и очакваните резултати от изпълнението на проекта.  
 Допълнителна информация - покана и Прессъобщение може да намерите в приложените към новината снимки .

            Ще се радваме на Вашето присъствие и активно участие!
 
С уважение,
 
 
 
ВЪРБИНКА КОНОВА
Ръководител проект

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания