Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

П О К А Н А

П О К А Н А
Добавена на: 2014-04-14 13:12:48

За провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 година

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
 
На основание чл.91 от Изборния кодекс и  Решение № 97- ЕП от 08.04.2014 г. на ЦИК, Ви каня да участвате в  консултации с местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42 – то Народно събрание и партиите и коалиции от партии, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на § 1, т.10 от допълнителните разпоредби на ИК за определяне състава на Секционните избирателни комисии в Община Свищов, след представяне на:
1. Оригинал или заверено копие от изрично пълномощно от представляващия съответната партия или от представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;
2. Заверено от партията копие от Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21.03.2014 г.; или копие от решението за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата представляващи партията или  коалицията.
Консултациите  ще се проведат на  14.04.2014 г. от 15.00     часа в Зала № 18 на Община Свищов.
 
 
СТАНИСЛАВ БЛАГОВ                         
Кмет на Община Свищов    
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания