Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Предлагат закриване на училището в Б. Сливово

Предлагат закриване на  училището в Б. Сливово
Добавена на: 2014-03-21 14:34:02

Общински отдел “Образование и култура” внесе предложение до кмета на общината за закриване на училището в село Българско Сливово.

Предвижда се училищната мрежа през учебната 2014-1015 г. да се преструктурира в 9 общински детски заведения, с филилали в малките населени места, 8 общински училища и 3 професионални гимназии, осигуряващи качествен процес за 1000 деца и 3000 ученици. Закриването на ОУ “Св. св. Кирил и Методий”в с. Б.Сливово се мотивира с постоянната тенденция за намаляване броя на учениците – 67 през учебната 2009 - 2010 г., 40 за настоящата, и очаквани 33 деца през септември т.г. В края на м.г. има сформирани слети паралелки за ІІ и ІІІ класове, V - VІ и VІІ – VІІІ, а не е сформирана паралелка в първи клас. Над 91 хиляди лева е издръжката на училището при 40 деца, е записано още в изготвеното предложение от образователния отдел. Предвижда се учениците да бъдат пренасочени в СОУ “Цв. Радославов” или в друго училище в града, по избор на родителите. От Националната програма “Оптимизация на училищната мрежа” ще се чакат 135 хиляди лева за ремонтни дейности в приемащото училище и около 10 хил. лв. за обезщетения на персонала на училището.
 Дунавско дело

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания