Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Започна приемането на молби за еднократни помощи за отопление

Започна приемането на молби за  еднократни помощи за отопление
Добавена на: 2014-03-14 14:53:43

Започна приемът на молби за еднократна енергийна помощ за най-бедните в размер на 30 лв. след като решението за това на Министерски съвет бе публикувано в “Държавен вестник”.

Помощта се предоставя по постоянен адрес на определените за подпомагане социални групи. Това са лица и семейства, получили целева помощ за отопление за сезон 2013-2014 г. По 30 лв. ще получат и лицата, подали молба-декларация за отпускане на енергийно подпомагане, но им е отказано, защото средномесечният им доход е превишавал с не повече от 10 лв. диференциалния минимален доход за отопление или защото не са имали пълната шестмесечна регистрация в бюрото по труда. Тези три групи лица не е необходимо да подават молби-декларации в социалната служба, уточниха от там. Молби се изискват от лицата, които са пропуснали да кандидатстват за енергийна помощ и отговарят на условията, но доходът им е бил с до 10 лв. по-висок от диференциалния минимален доход. Молби ще се приемат до края на месец март, а помощта ще се изплаща през април. 
Дунавско дело

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания