Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Малките предприемачи от СОУ „Николай Катранов” в действие

Малките предприемачи от СОУ „Николай Катранов” в действие
Добавена на: 2014-03-04 15:03:29

Малките предприемачи от СОУ „Николай Катранов” в действие
Малките предприемачи от СОУ „Николай Катранов” в действие
Малките предприемачи от СОУ „Николай Катранов” в действие
Малките предприемачи от СОУ „Николай Катранов” в действие
Малките предприемачи от СОУ „Николай Катранов” в действие
Малките предприемачи от СОУ „Николай Катранов” в действие
Малките предприемачи от СОУ „Николай Катранов” в действие
Малките предприемачи от СОУ „Николай Катранов” в действие

За втора поредна година в СОУ „Николай Катранов” учениците от ІІ А, ІІ Б и -ІІІ А, Б, В класове изучават в часове за СИП дисциплината „Предприемачество”.

            За втора поредна година в СОУ „Николай Катранов” учениците от ІІ А, ІІ Б и ­ІІІ А, Б, В класове изучават в часове за СИП дисциплината „Предприемачество”.  В тази връзка, за да покажат какви знания и умения са придобили по определена тема, на 27.02.2014 г. бе проведен открит урок в ІІІ А клас с класен ръководител Ценка Димитрова. Темата на урока бe: „Можеш да разчиташ на банката”. Като гости присъстваха старши експерт по начално образование от РИО  В. Търново – Захаринка Чакалова, начални учители от  СОУ „Николай Катранов” и начални учители от училищата, намиращи се на територията на община Свищов.
В хода на урока третокласниците демонстрираха своите знания за понятията бизнес, банка, пари, приход, разход, банкомат, банкова сметка и други. Новото понятие, което е въведено и обяснено от консултанта г-жа Иваничка Гечева бе „лихва”.
Обучението на малките ученици в предприемачески умения е доста по-различно от обучението по другите учебни предмети. Целта е децата да усвоят определени умения, необходими за живота на ниво, достъпно за възрастта им и най-вече в практически аспект.
В урока бяха използвани иновативни методи и техники на преподаване, като: работа с бизнес консултант, ролева игра, работа в екип, кооперативно учене, учене чрез правене, работа по инструкции.
При ролевата игра учениците сформираха по два екипа: служители на банката и кредитоискатели. С помощта на учителя и консултанта децата успешно разиграха ситуация на отпускане на кредит от банка, за реализиране на определена цел от кредитоискателите. Третокласниците умело работиха с усвоените да този момент понятия, като успяха на практика да включат и обяснят новото понятие „лихва”.
Друга практическа дейност бе попълване след инструкция за работа от консултанта на вносна бележка.
Обучението за развиване на предприемачески умения се реализира с помощта и материали, осигурени от Джуниър Ачийвмънт – България. То е необходимо и полезно за децата, защото в хода на работа детето изгражда лични качества, които включват добро себепознание, поемане на отговорност, сътрудничество с другите, определяне на лични и общи цели.
Малките ученици научават каква е стойността и важността на определен труд, видовете труд, които упражняват хората, техните очаквания и очакванията на работодателите. Създават умения да разпределят оптимално своя бюджет.
С продължение и в другите класове в обучението по предприемачество, учениците ще натрупат повече опитэ в изучаване на икономически понятия и ще усвоят основни бизнес умения, необходими за успешното им реализиране за напред.
Малките предприемачи с нетърпение очакват часовете по предприемачество и имат желание да продължат обучението и в четвърти клас. 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания