Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

РИОСВ – В. Търново търси източниците на неприятни миризми в град Свищов

РИОСВ – В. Търново търси източниците  на неприятни миризми в град Свищов
Добавена на: 2014-02-21 15:37:18

Експертите от РИОСВ – В. Търново извършиха проверки по сигнали на граждани за остра, задушлива миризма в различни части на Свищов и предприеха мерки за установяване на източниците.

Експертите от РИОСВ – В. Търново извършиха проверки по сигнали на граждани за остра, задушлива миризма в различни части на Свищов и предприеха мерки за установяване на източниците. Проверките в „СВИЛОЗА ЯРН“ ЕООД и „СВИЛОЗА“ АД, които при производствената си дейност генерират газове с неприятни миризми, не са установили нарушения в технологичните режими на работа и не са констатирани аварийни или други ситуации, които биха довели до отделянето на такива газове в атмосферния въздух. Във връзка с получените сигнали, РИОСВ възложи на Регионална лаборатория Русе да извърши извънредно измерване с мобилна автоматична станция (МАС) за контрол качеството на атмосферния въздух (ККАВ). Мобилната станция бе разположена в района на общинската болница на 14.02.2014 г. Планирано е анализът да продължи една седмица - до 21.02.2014 г. Резултатите от него ще покажат дали има превишения на пределно допустимите концентрации на контролираните замърсители в атмосферния въздух.
Дунавско дело

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания