Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

На вниманието на избирателите

На вниманието на избирателите
Добавена на: 2014-02-17 12:02:48

В края на месец май 2014 предстоят избори за членове на Европейския парламент от Република България.

На вниманието на избирателите
 
В края на месец май 2014 предстоят избори за членове на Европейския парламент от Република България.
Един от критериите за включване на лицата в избирателните списъци, съгл. чл. 3, ал. 2 от сега действащия Изборен кодекс е да са живели най-малко 3 месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз.
Уведомяваме гражданите, които са се върнали да живеят в България, след като са живели в държави извън Европейския съюз, да проверят регистрацията си  по настоящ адрес в Община Свищов. Ако имате промяна на настоящия адрес и сте се установили отново в град Свищов, е необходимо да подадете адресна карта  в Информационния център на Общината. Заявяването се извършва лично или от изрично упълномощено лице.
Съгласно промяна на Закона за гражданската регистрация е необходимо  да представите един от следните документи / съгл. чл. 92 от ЗГР/:


документ за собственост на имота;

договор за ползване на имота за жилищни нужди.

За извършване на регистрацията в имот, който не е ваша собственост се представя и писмено съгласие на собственика по образец, подадено лично пред длъжностните лица в Община Свищов.
Ако искате да бъдете включени в избирателните списъци за избор на евродепутати, трябва да заявите настоящия си адрес до 25 февруари включително.
 
Телефони за справки: 6-08-38; 68-108.
Работно време: от 08.30 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 ч.
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания