Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2013-12-12 11:42:54

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Във връзка със Закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

Във връзка с обнародвания в ДВ, бр. 104 от 03.12.2013г.  Закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, Ви уведомаваме за следното: Титулярите на жилищноспестовни влогове, включени в окончателните списъци, т.е. определени за правоимащи могат да ги прехвърлят на роднини по права линия, а по съребрена - до трета степен включително. Срокът за упражняване правото на правоимащите за придобиване на жилище и започване на изграждане на такова се удължава до 30.11.2016 г. включително.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания