Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2013-11-21 14:37:23

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Проект № DIR-5112122-3-68 ”Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”

 Проект № DIR-5112122-3-68 ”Изграждане на регионалната система за управление на    отпадъците в регион Левски (Никопол)”
Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-C006 от 22.08.2012 г.
Община Никопол – бенефициент по проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски(Никопол)“ в партньорство с общините Свищов, Павликени, Левски и Белене и „Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Левски(Никопол)” организира  официална церемония  „Първа копка”. Събитието ще се състои на 25 ноември 2013 г. /понеделник/  от 11.00 ч.  на площадка ”Санадиново”  - с. Санадиново, общ. Никопол.
Проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” се изпълнява по Договор за безвъзмездна финасова помощ №DIR-5112122-C006 /22.08.2012 г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, чрез Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България.
Договарящ орган - Министерсво на околната среда и водите
Бенефициент Община Никопол в партньорство с общините Свищов, Павликени, Левски и Белене и „Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Левски(Никопол)”
 
Обща стойност на проекта:                                                         43 170 924,24 лв.
БФП по Оперативна програма                                                   40 752 469,76 лв.
„Околна среда 2007-2013 г.”


Европейски фонд за регионално развитие                    34 639 599,30 лв.

на Европейския съюз


Национално съфинасиране от държавния                     6 112 870,46 лв.

бюджет на република България
Собствен принос на общините от регон Левски(Никопол)     2 418 545,48 лв.
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания