Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2013-11-18 14:20:44

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Община Свищов успешно приключи изпълнението на проект “Сградите на училищата в град Свищов – с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Община Свищов успешно приключи изпълнението на проект “Сградите на училищата в град Свищов – с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
На 27 септември беше проведена заключителна пресконференция, на която бяха представени резултатите от изпълнението му. Проектът е на стойност 3 197 617, 57 лв., от които 2 717 974, 93 лв. безвъзмездна помощ от ЕФРР и 479 642,64 лв. собствен принос на Община Свищов.
С променен облик са сградите на четирите общински училища в град Свищов - СОУ “Николай Катранов”, СОУ “Димитър Благоев”, СОУ “Цветан Радославов” и ОУ “Филип Сакелариевич”. Изцяло е подменена старата дървена и метална дограма с нова ПВЦ. Положена е топлоизолация по стени, минерална мазилка и фасадна боя. Монтирани са водосточни тръби, улуци и водосточни казанчета. Положена е топло и хидроизолация по плоски покриви. Поставено е ново енергоспестяващо осветление. В СОУ “Димитър Благоев” и в ОУ “Филип Сакелариевич” е подменена съществуващата котелна инсталация с нова – на биомаса /пелети/ и част от старите панелни радиатори с нови алуминиеви.
Постигнатите резултати от изпълнението на проекта са:
·   намаляване на емисиите на парникови газове– 1268,17 t/средногодишно;
·   икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура 3114,05 MWH/ средногодишно;
·   2111 /две хиляди сто и единадесет/ ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура;
·   31 915 /тридесет и една хиляди деветстотин и петнадесет/ кв.м. РЗП подобрена образователна инфраструктура.
·   Създаване на временни нови работни места.
         Чрез постигнатите резултати са изпълнени основните и специфичните цели на проекта:


осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общинските училища на територията на град Свищов.

Осигуряване на интегрирано използване на ВЕИ

Намаляване разходите за енергоносители

Създаване на удобство, безопасност и комфорт на учащи, учители и обслужващ персонал чрез повишаване привлакателността на учебните заведения;

Създаване на условия за пълноценен ученически живот.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания