Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Съветниците дадоха съгласие болницата да продаде пет терена за 584 хиляди лв.

Съветниците дадоха съгласие болницата да продаде пет терена за 584 хиляди лв.
Добавена на: 2013-11-08 10:07:43

Пет недвижими имоти ще продаде свищовската болница чрез публичен търг.

 Пет недвижими имоти ще продаде свищовската болница чрез публичен търг. Общински съвет Свищов упълномощи управителя на лечебното заведение да извърши продажбата, като съгласно решението на местния парламент средствата от продажбите ще се разходват за погасяване на стари просрочени задължения на дружеството.
Със своето решение от редовното октомврийско заседание съветниците определиха начални пазарни цени на 5 имота на свищовската болница, които са определени въз основа на изготвените пазарни оценки от лицензиран оценител. Общо 584 хиляди лева се очакват да са постъпленията от терените.
За продажба ще бъдат обявени – незастроен имот с площ 1257 кв.м., с начална цена 77 200 лева, без ДДС; незастроен имот с площ 359 кв.м., с начална цена 13 200 лева, без ДДС; застроен имот, представляващ сграда – пералня, масивна строена 1977 година със застроена площ 760 кв.м. и дворно място с площ 1212 кв.м, с начална цена 223 000 лева, без ДДС; незастроен имот с площ 1540 кв.м,. с начална цена 94 600 лева, без ДДС и обект с предназначение – гаражи за леки и лекотоварни автомобили със застроена площ 772 кв.м., обособена част в партерния етаж от сграда, монолитна, строена 1977 година с отстъпено право на строеж, като целият имот е с площ 4327 кв.м., с начална цена 176 000 лева. Сделките са облагаеми по Закона за данък добавена стойност.
С решението си Общинският съвет упълномощи управителя на МБАЛ да извърши продажбата на имотите, чрез публичен търг по приетите от местния парламент начални пазарни цени. Със средствата ще бъдат разплатени изцяло задълженията към ВиК – Свищов, коментира за вестника управителя на лечебницата д-р Евгений Митанов.
Александър ШАБОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания