Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Обявиха детски конкурс в борбата срещу насилието

Обявиха детски конкурс в борбата срещу насилието
Добавена на: 2013-11-08 10:06:25

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Свищов обяви детски литературен конкурс.

 Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Свищов обяви детски литературен конкурс. Той е посветен за превенция в борбата срещу агресията и насилието сред подрастващите. Жанрът на творбите е свободен и те могат да бъдат стихотворение, есе, случка и др. Целта е децата да се научат да бъдат толерантни към хората около себе си. Конкурсът ще се проведе в две възрастови категории – ученици от 5 – 7 клас и ученици от 8 – 9 клас.
“Дунавско дело”

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания