Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Добавена на: 2013-11-04 13:03:26

ПРОЕКТ

Е-ПОДЕМ – европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт на НСОРБ, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”
      
Общата цел на проекта е: Разширяване на общинския капацитет за успешно и ефективно управление на проекти, съфинансирани от СКФ.  Конкретни цели: Да се укрепи административния капацитет на общините за електронизация на всички дейности по подготовка и изпълнение на евро проекти; Да се улесни комуникацията между общините и УО, СО и ОО при подготовката, изпълнението, наблюдението и контрола на проектите, съфинансирани от СКФ; Да се предостави експертна подкрепа на общините за подготовката и реализацията на техни проекти. Общата и специфичните цели на настоящото проектно предложение произтича от идентифицираните от НСОРБ потребности на общините и са в пълен синхрон с общата и конкретните цели на ОП „Техническа помощ”, като допринасят за постигането им.
Проектът, по който Община Свищов е партньор, има два основни компонента:
1.      Внедряване в общините на електронна система за разработване и изпълнение на европейски проекти и осигуряване на необходимата техника за нейната ефективна работа;
2.      Създаването на постоянно действащ общински Ресурсно - координационен център, който да подпомага дейността на общините по подготовка и изпълнение на техни Европейски проекти.
 Във връзка със стартирането на дейностите по компонент 1, Община Свищов се   включва в проекта със заявка за доставка на софтуер за управление на евро проекти и офис техника за ефективна работа на системата, както и за обучение на двама служители за работа със системата. Включването в проекта НСОРБ изисква от Общините единствено поемане на ангажименти за ползване по предназначение на осигурения софтуер и техника и не е обвързано с финансови ангажименти.
 
В Община Свищов бяха доставени продуктите както следва:
·         Сървър;
·         Настолен персонален компютър;
·         LCD монитор;
·         Лазерен черно- бял принтер;
·         Киоск- терминал;
·         Широкоформатен скенер А0;
·         46 inch LCD видео екран.
 
Техниката е монтирана и функционира за гражданите в Община Свищов и тяхното ефективна и по-качествено обслужване.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания