Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СВИЩОВ И ЗИМНИЧ ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

СВИЩОВ И ЗИМНИЧ ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО
Добавена на: 2013-08-21 13:11:42

СВИЩОВ И ЗИМНИЧ ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Документът парафираха кмета на Свищов Станислав Благов и кмета на Зимнич Петре Парву.

Община Свищов и румънския град Зимнич подписаха споразумение за партньорство за разработване и изпълнение на проекти с национално и международно финансиране за развитие и модернизация на общините.
Документът парафираха кмета на Свищов Станислав Благов и кмета на Зимнич Петре Парву.
Двете общини ще кандидатстват за финансиране със съвместни проекти през следващия програмен период, като целта на споразумението е да се разработят и реализират проекти с национално и международно финансиране за градско развитие и модернизация на Зимнич и Свищов, с цел повишаване на качеството на живот и привлекателност на общините.
Споразумението е сключено за неопределен период от време и предвижда идентифициране на източници за финансиране за разработване и изпълнение на съвместни проекти, подкрепящи двете общности; насърчаване ценностите и традициите на общините; споделяне на добри практики и ноу-хау; увеличаване на туристическия и икономическия поток в ареала Зимнич – Свищов.
Двете общини имат дълготрайно сътрудничество, основано на добри отношения и партньорство, което е инвестиция за бъдещето и възможност за заздравяване и е доказано неведнъж.
По линия на проект по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество двете общини реализираха един от най-мащабните инфраструктурни проекти по поречието на река Дунав. С изпълнението му на стойност над 3 млн. евро се постигна обновяване облика на Свищов, подобряване достъпа до транспортната инфраструктура и улесняване движението на стоки и хора, както създаване необходимите предпоставки за бъдещо разгръщане на обща транспортна политика и на балансирано устойчиво развитие на транспортната система Свищов – Зимнич.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания