Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА за обществено обсъждане по ИПГВР на Свищов

ПОКАНА за обществено обсъждане по ИПГВР на Свищов
Добавена на: 2013-04-17 12:54:24

На 23 април от 16.00 часа в Зала №1 на Община Свищов (ул. „Цанко Церковски“ № 2) ще се проведе публично обсъждане на проекта на „Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Свищов – подобрено качество на живот, жизнена и работна среда”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
На 23 април от 16.00 часа в Зала  №1 на Община Свищов (ул. „Цанко Церковски“ № 2) ще се проведе публично обсъждане на проекта на „Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Свищов – подобрено качество на живот, жизнена и работна среда”.
В рамките на проекта бяха идентифицирани 3 (три) Зони за въздействие, които са одобрени от местната общественост, приети са с Решение на Общинския съвет на гр. Свищов и са одобрени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В рамките на всяка Зона за въздействие се идентифицираха и приоритизираха, проекти, проектни идеи и възможности за публично-частни партньорства, които ще бъдат включени за финансиране в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Свищов за периода 2014-2020 г.
В рамките на публичното обсъждане ще бъдат представени и първите проекти, които още през 2014 г. ще бъдат в пълна степен на проектна готовност и община Свищов, като конкретен бенефициент, ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства по линия на оперативната програма за регионално развитие през следващия програмен период.
В тази връзка, като представители на заинтересованите страни, целеви групи, потенциални партньори и инвеститори, Ви каним да присъствате на публичното обсъждане. Целта на обсъждането е да се осигури широк консенсус на проекта на ИПГВР преди неговото одобрение от Общинския съвет на Община Свищов. Тъй като Вашето мнение е изключително важно за нас, най-учтиво Ви каним да излъчите Ваш представител, който да вземе участие в събитието.
Предварително благодарим за изразения интерес и участие от Ваша страна.
Моля, да потвърдите Вашето участие на адрес: new-i@new-i.com или office@new-i.com

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания