Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Продължават традиционните кметски приемни в общината

Продължават традиционните кметски приемни в общината
Добавена на: 2013-04-17 09:50:55

Практиката показва, че приемните в селата от общината прерастват в общоселски събрания.

Продължават традиционните пролетни приемни, които кмета на Община Свищов отваря в 15-те населени места в общината. По този повод Станислав Благов обяви пред медиите вижданията си относно състоянието и перспективите пред свищовските села, както и първостепенните им нужди. Пресконференцията последва редовната седмична оперативка, провеждана всеки понеделник в кабинета му и на нея присъстваха кметовете на кметства от общината.
Практиката показва, че приемните в селата от общината прерастват в общоселски събрания. Надали тази година ще направи изключение. Още повече като се има предвид емоционално обострената обстановка в момента.
Тези срещи са изключително необходими. Когато се правят обществени обсъждания за отчитане или приемане на бюджета на общината, както и по други поводи, за жителите на селата е по-трудно да присъстват и зададат въпросите си. Затова от повече от десет години организираме тези приемни по места. Там освен местните кметове, присъстват ръководството на общината, директорите на дирекции и представители на общинските предприятия.
Благодарение на строгата финансова дисциплина, Община Свищов поддържа своята стабилност, което гарантира нормалното развитие на различните дейности в населените места. Преди няколко дни уточнихме, че програмата „Местни инициативи” ще бъде реализирана изключително в селата от общината. Отстъпваме им тази възможност, защото гр. Свищов има възможност да се възползва от Оперативните програми на Европейските структурни фондове, така че справедливостта изисква скромните ни инвестиционни възможности да бъдат насочени към по-малките населени места. Извън средствата по споменатата програма, към селата с решение на Общинския съвет бяха пренасочени още 100 хил. лв от общинския бюджет.
Основен проблем и то в няколко от селищата е лошото състояние на водоснабдяването. На много места то е некачествено, а има случаи на временни прекъсвания в сухите сезони. Даваме си сметка, че какъвто и финансов ресурс да освободим от бюджета, той няма да бъде достатъчен за радикално решаване на проблемите с водоснабдяването, но ще направим всичко по силите ни в тази насока, а през следващите години ще продължим да търсим и съдействие от централната власт. Дано депутатите, които предстои да бъдат избрани от нашия район покажат съпричастност в решаването на тежкия проблем.  Ние с колегите кметове на населените места в общината имаме нужния баланс и добра воля за работа, вярвам, че ще ги запазим.
Една от идеите по които работим в момента и вярвам, че и кметовете на селата от общината ще я оценят и спомогнат е да се изградят в близките месеци инициативни комитети или съвети към всички кметове. Това трябва да са структури съставени от представители на гражданското общество. Важно е това да не бъде направено формално, а да се търси конструктивност. Тези съвети трябва предварително да обсъждат важните решения, предстоящи да бъдат вземани от съответния кмет, в това число и от мен. Това ще доведе до конкретно участие на гражданското общество в местното самоуправление и съответно до поемане на отговорност за управлението на конкретното селище. Гражданското участие трябва да е част от процесите свързани с управлението на общината. Засега то липсва. Общата ангажираност в тези процеси е крачка към децентрализацията на управлението в страната.
 
Димитър Спасов
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания