Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Обвиненията, че болницата се води към несъстоятелност, са безпочвени

Обвиненията, че болницата се води към несъстоятелност, са безпочвени
Добавена на: 2013-04-02 13:06:55

На практика МБАЛ е най-обсъжданата тема и това е израз не на неглижиране на нейните проблеми, а на ангажираност към тях

По повод на необосновани обвинения, свързани с предстоящия за реализиране проект в МБАЛ - Свищов, бе дадена пресконференция с участието на зам.-кмета Емил Димитров, управителя на болницата д-р Евгений Митанов, инж. Илиян Илиев, отговарящ за строително-монтажните дейности по проекта, и Янка Николова, негов координатор.
Зам.-кметът бе категоричен, че не отговаря на истината обвинението, че община Свищов се сеща за болницата само като наближат избори. “Проблеми на болницата са обсъждани на 28 сесии на Общинския съвет през мандата 2007 – 2011 г., а за този мандат са приети 15 решения. На практика МБАЛ е най-обсъжданата тема и това е израз не на неглижиране на нейните проблеми, а на ангажираност към тях. Целта на общинската администрация и Общинския съвет е да се запази статутът на болницата като действаща. Неоснователно звучат упреците, че тя се води към неминуемо закриване. И се твърди, че вината на кмета е в липса на достатъчно общинско финансиране, а в същото време се подлага на неаргументирано съмнение по отношение на проекта за болницата на стойност 3.6 млн.лв. и всичко това при изключително нисък съфинансиращ дял от страна на общинския бюджет – едва 52 000 лв. Очевидно става дума за абсолютна липса на ценностна ориентация за това, кое е добро и полезно и кое не”, заяви Емил Димитров. Той посочи, че не е истина, че с целеви средства, гласувани от Общинския съвет, са изплащани възнаграждения на служители на болницата - тези средства са използвани единствено за погасяване на просрочени задължения, натрупани в предходните 3-4 години. Зам.-кметът контрира и твърдението, че разработването на проекта не е базирано на задълбочен анализ, като заяви, че проектното предложение и приложеният към него “Финансово икономически анализ на МБАЛ” са изработени на солидна база и съмненията са безпочвени. В писмо за подкрепа на Министерството на здравеопазването се посочва, че предвидените интервенции по проекта са допустими, целесъобразни и ефективни. Емил Димитров посочи още, че Общински съвет – Свищов е дал съгласие Общината да подготви проекта и необходимите документи за кандидатстване, и декларира, че няма да бъде променяно предназначението на сградата, обект на интервенция за период от 5 г. след приключване на проекта. Това решение е подкрепено от всички 24 гласували общински съветници, без “против” и “въздържал се”, което показва,  че това не е решение на кмета на Общината, а на общинските съветници, одобрили неговото предложение. Емил Димитров уточни, че реновирането на клиниката по онкологична хирургия не се отнася за Свищов, а за Комплексния онкологичен център във Велико Търново, който обслужва и пациенти от Свищов. При подготовка на проектното предложение никога не е съществувал първи или втори вариант на проекта с или без скенер поради факта, че при наличие на такава апаратура и лекар със съответния сертификат за работа с нея на територията на лечебното заведение, каквито са изискванията на НЗОК, е икономически нецелесъобразно закупуването на скенер, тъй като със същите немалко парични средства ще се закупи по-голяма част от сега заложената в проекта апаратура.
По отношение спекулациите за несъстоятелността на МБАЛ – Свищов, зам.-кметът обясни кога едно дружество изпада в нея и опроверга твърденията, че болничното заведение е в тази фаза. “Дружеството не следва да бъде обявявано в несъстоятелност, защото има подписани споразумения с всички кредитори, по които издължава на части просрочените си задължения и на практика няма спиране на плащанията по нито едно парично задължение на дружеството. Освен това не отговаря на истината твърдението, че собственият капитал на дружеството бил значително по-малък от записания капитал на дружеството в Търговския регистър, от което следвало, че дружеството също е в несъстоятелност. Няма никаква взаимна връзка и съотношение между собствения капитал на дружеството и записания капитал”, подчерта Емил Димитров. Той отново напомни, че АГО бе закрито поради факта, че не отговаря на нормативните изисквания на МЗ, и изрази надежда, че в близко бъдеще то отново може да заработи.
Зам.-кметът обори и спекулациите по отношение на комисионите, които получават екипите по реализацията на проектите. Той бе категоричен, че регламентираните средства, които му се полагат по бюджета на проекта, възлизат на 518 лв. и те ще бъдат дадени за благотворителни цели. За такива цели отиват и парите, получавани от други ръководители на проекти. “По мое вътрешно убеждение, аз не смятам, че след като съм на трудов договор и имам заплата, трябва да получавам и допълнително възнаграждение“, мотивира отказа си зам.-кметът, като допълни, че и кметът Станислав Благов дава всеки месец 30 % от заплатата си за благотворителност.
На пресконференцията д-р Митанов информира, че в сравнение с 2011 г. болницата е реализирала с 267 хил. лв. повече приходи през 2012 г., като това се дължи и на целевата помощ, отпусната от Общината. Лекуваните болни са с 223 по-малко от предходната година поради отпадане на клинични пътеки. През 2012 г. здравното заведение е платило 100 хил.лв. лихви за неизплатени задължения. За същия период разходите са намалели с 202 хил. лв. Управителят отчете още, че е постигнато стабилизиране на дейностите в болницата. При приемането на управлението служителите са били с неизплатени заплати за 6 месеца, сега остава да получат възнагражденията си за януари и февруари. Докато през 2011 г. месечните приходи са възлизали на 122 хил.лв., то през тази година амбицията на медиците е да постигнат ръст от 10 хил.лв. по клиничните пътеки. Оптимизъм за това дава фактът, че с около 30 % са нараснали приходите за първото тримесечие. Прави се всичко възможно и за намаляване на разходите за отопление, вода и ел.енергия.
Д-р Митанов бе на мнение, че хосписът в Свищов е необходим за гражданите, след като той е пълен с пациенти, а и финансовите му задължения към МБАЛ се спазват, което е също един приход за нея. Що се отнася до вземанията на “ВиК - Свищов” ЕАД от здравното заведение, това ще стане, след като бъде обявен и осъществен търгът за продажба на болничен терен, допълни д-р Митанов.
 
Йорданка АПОСТОЛОВА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания