Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината спечели финансиране по проект „Красива България”

Общината спечели финансиране по проект „Красива България”
Добавена на: 2013-03-25 14:19:59

Общината спечели финансиране по проект „Красива България”

„Подобряване на енергийната ефективност на ОДЗ „Чиполино” град Свищов

Община Свищов спечели финансиране по проект „Красива България” с обект „Подобряване на енергийната ефективност на ОДЗ „Чиполино” град Свищов, община Свищов”. През 2007 г. със средства от общинския бюджет бе санирана сградата на детското заведение, което включи подмяна на дограмата на сградата, ремонт на отоплителната инсталация и външна топлоизолация. През 2010 г. по Програма „Местни инициативи” бе осъществен проект „Сладък детски сън”, чрез който стана подмяна на част от креватчетата на децата, а през следващата 2011 г. по същата  програма бе изпълнен проект „Детска площадка за най-малките”, свързан със закупуване на детски съоръжения за външния двор на градината. Настоящият проект обхваща нов скатен покрив с топлоизолация на трите взаимносвързани двуетажни тела на ОДЗ „Чиполино”, като по този начин ще се намалят значително топлинните загуби на сградата и течовете от покрива. Фотоволтаичната централа за преобразуване на слънчевата енергия в електрическа е  иновативната част от проекта. Отговорността и специалното отношение  към децата и младите хора от страна на кмета Станислав Благов и неговия екип имат голям дял в успеха на този общински обект. 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания