Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Одобриха проект на общината към ОПАК

Одобриха проект на общината към ОПАК
Добавена на: 2013-03-25 14:15:42

оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК)

Одобриха проект на
общината към ОПАК
 
Одобрено бе проектно предложение на община Свищов към оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). Предложението е с наименование „Повишаване капацитета, квалификацията и ефективността на служителите от община Свищов чрез провеждане и участие в обучителни и квалификационни курсове”. Целите на проекта са свързани с осигуряване на специализирано обучение на служителите, съобразено с необходимостта от развитие на специфични компетенции, с осъществяване обучение на служителите, съответстващо на общите цели на управление на администрацията, както и с повишаване на мотивацията за развитие на служителите на община Свищов. Очакваните резултати включват провеждане на специализирани обучения на служители от общинската администрация според установените нужди и предпочитания, осъществяване на специализирано чуждоезиково обучение, провеждане на обучения за повишаване капацитета и ефективността за взаимодействие - вътрешно и между дирекциите и отделите в администрацията - представители на целевата група. Ще бъдат обхванати и установени нужди, области и теми за бъдещо развитие по конкретни обучения на целевите групи. Предвидена е обществена информираност, достъп и участие на заинтересованите страни и оповестяване приноса на Европейски Социален Фонд и Република България за постигане на целите по проекта чрез информационни брошури, публикации, пресконференции и информационна табела.
Осигурено е ефективно изпълнение, спазване на законодателството и правилата на ОПАК по отношение изпълнението на дейностите и разходването на средствата по бюджета на проекта.
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания