Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Обявление по проект "И аз имам семейство"

Обявление по проект \\\"И аз имам семейство\\\"
Добавена на: 2013-03-21 15:21:37

Oбщина Свищов в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане ще осъществи подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Свищов

Oбщина Свищов в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, ще осъществи подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Свищов. Обявлението и документацията са поместени в сайта на Община Свищов, раздел "Общинска документация", под раздел "Електронни документи" - "Програми и проекти".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания