Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Обсъждат публично интегриран план за развитието на Свищов

Обсъждат публично интегриран план за развитието на Свищов
Добавена на: 2013-02-25 16:19:00

До момента са одобрени три зони на въздействие, одобрени от местната общност и с решение на Общински съвет – Свищов.

Обсъждат публично интегриран план за развитието на Свищов
 
По време на публично обществено обсъждане бе представено свършеното до момента по изработването на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Свищов. До момента са одобрени три зони на въздействие, одобрени от местната общност и с решение на Общински съвет – Свищов. Първата зона, която се определя като зона с преобладаващ социален характер, е с площ 130 хектара и население 9342 жители и включва улиците “Отец Паисий”, “Иларион Макариополски”, “Авксентий Велешки”, “Екзарх Антим І”, “Васил Левски”, “Петър Ангелов” и “Патриарх Евтимий”. Втората зона се определя като зона с висока обществена значимист и включва улиците “Дунав”, “Проф. Д. Бъров”, “Христаки Павлович” и “Цар Освободител”, като населението е 6529, а площта - 99 хектара. Последната зона се определя с потенциал за икономическо развитие и включва бившето военно поделение, улиците “33-ти Свищовски полк” и “Младост”. Общата цел на проекта е превръщането на града в зелен, екологичен град, дунавски образователен център с високо качество на живот и привлекателна инвестиционна среда. Целта на проекта е рехабилитация и изграждане на техническа и транспортна инфраструктура, благоустрояване на градската жизнена среда, обновяване на обекти на образователната инфраструктура и др. Предстои повторно публично обществено обсъждане, което ще се проведе до два месеца. Изработването на проекта е дело на “Обединение устойчиво развитие за Свищов” и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет.
Александър ШАБОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания