Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Предложение за промени в раздел ІІІ - такси за детски градини, домове за социални грижи, лагери и др

Предложение за промени в раздел ІІІ - такси за детски градини, домове за социални грижи, лагери и др
Добавена на: 2013-02-06 10:21:13

Предложение за промени в раздел ІІІ - такси за детски градини, домове за социални грижи, лагери и други социални услуги от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Общински съвет Свищов, представя на вниманието на всички физически и юридически лица - Предложение за промени в раздел ІІІ - такси за детски градини, домове за социални грижи, лагери и други социални услуги от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов за предложения и становища. В деловодството на Общински съвет Свищов е постъпило предложение от Станислав Благов - Кмет на Община Свищов с Вх. № 1001 от 6.ІІ.2013 г. като мотиви за предложението се посочват:
Промяната в чл. 22, ал. 2 се налага, поради оптимизиране на структурата и въвеждане на опаковки за еднократна употреба за храната.
Промяната в чл. 23, ал. 1 и ал. 4 се налага с цел достигане на реалната стойност на вложената храна в дневното меню на всяко дете.  Дневен оклад – между 2.00 лв. -2.50 лв.
Промените в чл. 23, ал. 4, създавайки нова точка 3 са свързани с възможности за разширяване на дейността на детските градини.
Привилегиите по чл. 23 ал. 9 и 10 се отменят, поради невъзможността да се доказва фактическото съжителство на родителите.

Предложението може да намерите в Уеб страницата на Община Свищов, раздел "Общинска документация", подраздел "Наредби"

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания